Роботу по-новому підтримує держава

Нові вимоги до якості молока, яке виробляється в особистих селянських господарствах, потребують подальшого вдосконалення технологічного процесу на домашніх фермах. Насамперед, він передбачає використання доїльних апаратів та охолоджуючого обладнання. Воно не дешеве, тому не кожен власник худоби має фінансові можливості для його придбання. А займатися справами по старому означає втрачати кошти, до того ж чималі.

Але вихід є. Свою підтримку для придбання такої техніки пропонує держава. Така підтримка надається новоствореним сільськогосподарським  обслуговуючим кооперативам (державна реєстрація яких відбулася після 01 січня 2018 року), які займуться прийманням і переробкою молока, що передбачено розпорядженнями голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року №79/5-19 «Про програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами), 08 травня 2018 року №588/5-18 «Про комплексну програму економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018-2020 роки (із змінами).

Відповідно до цих розпоряджень, право на підтримку мають усі новостворені сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОКи), членами яких є фізичні особи --  власники корів, юридичні особи – виробники сільськогосподарської продукції молочного напрямку. Обсяг фінансової підтримки одному СОКу за рахунок коштів обласного бюджету дорівнює 75% вартості обладнання для прийому та охолодження молока, яке планується придбати, але не може перевищувати 500 тис. гривень без урахування ПДВ.

Зупинка за малим: сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи треба створити.  

Управління економіки,розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу РДА.