Суд - один з головних суб’єктів з протидії домашньому насильству

Чому ця тема така важлива на сьогодні? Ось деякі цифри та факти з судової практики. За 2020 рік Великоновосілківським судом розглянуто  213 справ про вчинення домашнього насильства. Штраф винесено відносно 184 осіб на суму 41225 грн., громадські роботи отримали 28 громадян, відносно одного застосовано арешт та одному  правопорушнику винесено попередження. Невтішною залишається динаміка справ і в поточному році. За три с половиною місяці судом  розглянуто 67 справ. Стягнення отримали 56 громадян. Штраф винесено відносно 50 осіб на загальну суму 21029 грн. Громадські роботи отримали 4 особи, арешт - 2.

Домашнє насильство - один із найчастіших злочинів, які вчиняються щодня. І все ж багато потерпілих сприймають насильство як невідворотне явище в житті і не повідомляють про нього. Інших потерпілих, які мають мужність звертатися по допомогу до органів влади, інколи відсилають назад, не сприймаючи їх серйозно. Інші не можуть знайти захист і справедливість через слабкість правової та політичної бази.

Саме суд, як один з головних суб’єктів взаємодії з протидії домашньому насильству, як інстанція, в якій особа визнається винною чи ні у скоєнні правопорушення, може стати тим імпульсом, який сприятиме формуванню в суспільстві нульової толерантності до домашнього насильства і своїми рішеннями покаже, що кожна людина в Україні дійсно визнається найвищою соціальною цінністю та має право на гідне ставлення та захист.

Відповідно до положень Конституції України, судове рішення є обов’язковим до виконання. За допомогою судових рішень розкривається зміст особистих свобод, вершиться правосуддя над злочинцями. Судові рішення є неспростовним доказом сили соціального договору, за яким громадяни поступаються державі певними правами та обов’язками в обмін на порядок, спокій та цивілізоване суспільство.

7 січня 2018 року набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який вперше в Україні, на національному рівні визначив направлення кривдника на проходження програми для кривдників одним із спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству Ці зміни є дуже позитивними, оскільки покликані у першу чергу забезпечити безпеку особі, яка страждає від домашнього насильства.

З метою посилення протидії домашньому насильству законодавець розширив перелік адміністративно-правової відповідальності за вчинення дій, що мають ознаки домашнього насильства. Кодекс України про адміністративні правопорушення було доповнено статтею 39-1 «Направлення на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство

Таким чином, у разі вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі суд під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про направлення особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, на проходження програми для таких осіб, передбаченої Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» чи Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Важливо розуміти, що домашнє насильство виникає з бажання застосовувати владу та контроль над іншою особою. Кривдник прагне контролювати всі аспекти життя свого партнера, обмежуючи його свободу незалежних дій і завдаючи постраждалій особі фізичної, психологічної та майнової шкоди. І недарма законодавець визначив програму для кривдників одним із спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству.

Робота з особами, які вчиняють домашнє насильство, є невід’ємною складовою механізму протидії цьому явищу, оскільки проходження індивідуальної корекційної програми допоможе кривднику усвідомити власну протиправну поведінку, її негативні наслідки для членів родини та допоможе змінити ситуацію і налагодити гармонійні стосунки кривдника з членами власної сім’ї.

Усталені в суспільстві стереотипи щодо домашнього насильства, певна упередженість до постраждалих та неправильне розуміння явища домашнього насильства серед фахівців, представників суб’єктів взаємодії залишають постраждалу особу без довіри до існуючої правової системи захисту, без вкрай необхідної допомоги, в той час як кривдник може продовжувати вчиняти акти насильства щодо неї.

Домашнє насильство може спинити лише небайдужість та професіоналізм!